0

Locatieprofiel gekoppeld aan locatie

Op dit moment is het mogelijk om organisatiebreed documenten te uploaden in het dossier.

Wordt  het in de toekomst ook mogelijk om daaronder een locatiemap te hangen zodat juist voor bepaalde locaties bestanden (als bijvoorbeeld het locatieprofiel te hangen?

Of zijn er juist in de toekomstige groepen/locatielaag mogelijkheden pagina's en/of documenten te plaatsen?

Op dit moment wordt door onze organisatie per cliënt een locatieprofiel geupload in het dossier met als risico dat er verschillende bestanden bestaan, dit erg arbeidsintensief is en het in veel gevallen ook niet gebeurt

1 opmerking

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.