Volgen

AVG: koppel medewerkers aan clienten

Op 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We hebben in MEXTRA een belangrijke aanpassing doorgevoerd om AVG compliant te zijn. 

Medewerker accounts konden altijd aan afdelingen gekoppeld worden en niet aan specifieke clienten, dat lukte alleen met een supporter account. Sommige klanten hadden een workaround bedacht door afdelingen voor de specifieke medewerker aan te maken en daar de juiste clienten aan te koppelen. Dat hoeft nu allemaal niet meer. Het is nu mogelijk om zowel aan afdelingen als aan specifieke clienten te koppelen zodat de medewerker toegang heeft tot de juiste clienten die hij/zij een behandeld en/of begeleidt.

In onderstaande video koppel ik een gebruiker los van afdeling Kantelaar en koppel ik vervolgens twee van de clienten uit Kantelaar toch weer aan deze gebruiker. Ga naar MEXTRA beheer en pas de instellingen bij een gebruiker aan.

GDPR-unit.gif

Het is niet mogelijk om clienten te ontkoppelen terwijl je wel aan de afdeling van de client bent gekoppeld. Als je dat probeert te doen verschijnt de volgende waarschuwing.

Screenshot_2018-05-24_10.58.19.png

De enige mogelijkheid om clienten te ontkoppelen terwijl je aan dezelfde afdeling bent gekoppeld is om de client te verplaatsen naar de rechter kolom 'Geen toegang tot:'.

Geen toegang tot:

Dit is nieuw in MEXTRA. Feitelijk is het een blacklist. Als je dus clienten in deze kolom zet hebben medewerkers geen toegang meer tot het dossier van die cliënt. 
Dit is vooral handig als een client en/of wettelijk vertegenwoordiger heeft aangegeven dat iemand geen toegang meer mag hebben tot zijn/haar data. Een dergelijk verzoek zal in de regel ingediend worden bij de Functionaris Gegevensbescherming. Als besloten wordt dat deze persoon inderdaad niet langer toegang mag hebben tot het dossier van deze client dan wordt de client op de blacklist gezet bij deze gebruiker. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.