Volgen

Wie heeft toegang tot de data? (preview)

Clienten hebben in de AVG en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens recht om te weten wie er toegang heeft tot de data.

Om dat goed inzichtelijk te maken zijn wij bezig om per module aan te geven wie tot die module toegang heeft. We hebben daartoe enkele mockups gemaakt die laten zien wat u kunt gaan verwachten. Qua design zal de definitieve versie er anders uit gaan zien maar u krijgt een aardig beeld van de mogelijkheden. 
Zi ziet u bij de eerste afbeelding dat er 4 mensen toegang hebben tot de module Dagboek.

33996105-6fdd9db0-e0e0-11e7-8f0d-61ed8b6dd627.png

Na het klikken op het icoon verschijnt er een overzicht van de namen.
Een client kan aangeven dat hij/zij het niet eens is dat iemand toegang heeft, er gaat dan een verzoek naar de Functionaris Gegevensbescherming van de organisatie die dat verzoek in behandeling neemt. Er kunnen reden zijn een dergelijk verzoek niet te honoreren, maar de client zal altijd geïnformeerd moeten worden over de beslissing.

Als een verzoek wordt goedgekeurd dan kan de desbetreffende persoon door een beheerder op de blacklist gezet worden. Hij/zij heeft dan geen toegang meer tot dit dossier. 
Als alleen toegang tot een bepaalde module ontzegd moet worden dan kan via de permissies geregeld worden.

33996108-774d8646-e0e0-11e7-85e2-7e902bb37273.png

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.