Volgen

Releasenotes 'Platinum Fox', d.d. 14-12-2016

deze aanpassingen kunnen in de nieuwe acceptatieversie via https://accept.mextra.nl getest worden. 

Let op: de namen van cliënten én de inhoud van de rapportages zijn ivm security en privacy eisen in de acceptatieversie versleuteld.

Nieuw

 1. * Nieuw Management overzicht Client adressen voor organisatie Ixta Noa. #599.
 2. * Nieuw Management overzicht “Onvrijwillige zorg” voor organisatie Driestroom
 3. Diverse aanpassingen in de achtergrond om toekomstige modules (zoals bv de Social Network Tool te integreren in MeXtra.
 4. Aanpassingen gedaan t.b.v. een nieuwe gratis MeXtra versie met een gemaximeerd aantal cliënten. #584.
 5. * In de module Persoonsgegevens kan nu een Persoonlijk Begeleider uit de lijst met gebruikers geselecteerd worden ipv deze met de hand in te typen. #212.
  Het is mogelijk dit veld een andere naam te geven, dus bv. casemanager, coach, etc.
  In het beheer zul je deze optie eerst moeten activeren en vervolgens geef je bij Disciplines de rechten voor degene die de naam van de gebruiker mogen wijzigen. Zie de video voor uitleg. 6. * Notificatie wanneer einddatum van het zorgplan nadert. Het is nu mogelijk automatisch een bericht via e-mail te ontvangen dat een zorgplan bijna afloopt. Deze functionaliteit is gekoppeld aan de casemanager zoals genoemd in nr. 5.
  Per organisatie is in het beheer onder Zorgplan aan te geven hoeveel dagen vóór de einddatum je deze e-mail notificatie wilt ontvangen. #598.

  In onderstaand voorbeeld krijgt de Persoonlijk Begeleider (of welke naam je dit label ook gegeven hebt) 30 dagen vóór het einde van het zorgplan een notificatie via e-mail. 7. * Uitbreiding in het overzicht van Clienten in beheer. Het is nu mogelijk meerdere afdelingen te selecteren als filter. Met behulp van de knop Reset Filter hef je de filtering weer op.#596


Aangepast

 1. * Terminologie indicaties aangepast, er stond per abuis nog AWBZ vermeld.
 2. * Wijze van notificaties rondom verlopen indicaties aangepast. Verzenden van deze e-mails gaat nu via Mandrill #397.
 3. * Diverse fixes voor de Zorgplan en Rapportage modules #634 (deze aanpasssingen zijn reeds al seen hotfix in de productieversie aanwezig.)
  1. Naam van de TAB dagrapportage aangepast als deze vanuit het zorgplan wordt opgestart.
  2. Nieuwe Filter opties in de Rapportage modules vertaald van het Engels naar Nederlands.
  3. Bij gebruik van de nieuwe Filter opties in de Rapportage modules wordt de kleur van het filter icon nu in oranje aangegeven als teken dat er een filter actief is.
  4. Toevoegen van een bijlage bij het Werkplan in het Zorgplan is opgelost
  5. Aanpassen van een Dagrapportage werkte niet naar behoren, is opgelost.
  6. Probleem opgelost in de weergave van de interventies in de dagrapportage.
  7. Probleem opgelost in het generen van een PDF van de Dagrapportage.
 4. * Probleem opgelost rondom het verwijderen van clienten. #659(deze aanpasssingen zijn reeds al seen hotfix in de productieversie aanwezig.)

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.