Volgen

Tijdschrijven, categorie en functie velden in de praktijk

In oktober 2016 is het tijdschrijven fors uitgebreid en slimmer gemaakt, de releasenotes vertelden daar het volgende over:

'Als laatste is de tijdregistratie fors uitgebreid. Voortaan is tijdregistratie en indicatie gekoppeld. Je kunt dus alleen tijd schrijven op afgegeven indicaties. Maakt de kans op fouten een stuk geringer, dat leek ons wel zo handig. Er wordt ook nog hard gewerkt aan het toevoegen van WMO en JW indicaties, dat zie in de volgende release.'

Een consequentie van deze wijziging is dat bij de client de gebruikte indicaties worden toegevoegd alvorens op die functie tijd op geschreven kan worden. In de persoonlijke gegevens/stamkaart/profiel van de client, kun je bij elke client toevoegen welke indicaties hij of zij heeft en daarmee op welk zorg men recht heeft. Dit veld dient wel door een beheerder aangezet te worden, ander is het veld niet bruikbaar in uw specifieke installatie.

Bijkomend voordeel is dat de lijst ook nooit meer functies aangeeft dan als indicatie bij de client zijn opgenomen. Er kan dus nooit een verkeerde functie gekozen worden, wat de foutkans verkleint en de registraties sterk verbeterd.

Mocht het toevoegen van de juiste indicaties bij elke client ondoenlijk veel werk zijn, dan kunnen we dit ook anders oplossen via 'categorieën' om tijd op te schrijven. Dit kan enkel als de categorieën niet gebruikt worden binnen de organisatie zodat we deze lijst kunnen inzetten om de soort zorg te registreren. De lijst categorieën kan op maat bij elke organisatie worden ingericht door onze helpdesk.

Tot slot: als dan wel de 'Functies', dan wel de 'Categorieën' niet gebruikt worden bij het schrijven van tijd, dan kan deze functie door een beheerder worden uitgeschakeld. Dit is aan te bevelen omdat de gebruikers van het tijdschrijven dan niet worden geconfronteerd met extra velden die niet ingevuld hoeven worden. De interface wordt eenvoudiger en de gebruiker zal MeXtra als nog prettiger ervaren.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.