Volgen

Tijdregistratie, tijdschrijven kan op categorie of functie

De tijdregistratie-module is beschikbaar wanneer u de PLUS versie van MEXTRA heeft.  In deze module kunt u op verschillende manieren bijhouden hoe u de tijd u per cliënt besteed.
 
De meestgebruikte methode is het registreren van tijd op basis van de persoonlijke indicatie van de cliënt. In de persoonlijke gegevens/stamkaart/profiel van de cliënt, kun je bij elke cliënt toevoegen welke indicaties hij of zij heeft en daarmee op welk zorg men recht heeft. Dit veld dient wel door een beheerder aangezet te worden, ander is het veld niet bruikbaar in uw specifieke installatie.
Het voordeel hiervan is dat de lijst nooit meer functies aangeeft dan er in de indicatie van de cliënt zijn opgenomen. Er kan dus nooit een verkeerde functie gekozen worden, wat de foutkans verkleint en de registraties sterk verbeterd.

Mocht het toevoegen van de juiste indicaties bij elke cliënt ondoenlijk veel werk zijn, dan kunnen we dit ook anders oplossen via 'categorieën' om tijd op te schrijven. Dit kan enkel als de categorieën niet gebruikt worden binnen de organisatie zodat we deze lijst kunnen inzetten om de soort zorg te registreren. De lijst categorieën kan op maat bij elke organisatie worden ingericht door onze helpdesk.

Tot slot: als dan wel de 'Functies', dan wel de 'Categorieën' niet gebruikt worden bij het schrijven van tijd, dan kan deze functie door een beheerder worden uitgeschakeld. Dit is aan te bevelen omdat de gebruikers van het tijdschrijven dan niet worden geconfronteerd met extra velden die niet ingevuld hoeven worden. De interface wordt eenvoudiger en de gebruiker zal MEXTRA als nog prettiger ervaren.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.