Volgen

Releasenotes 'a1af067a92', d.d. 18-12-2013

 

Wat is nieuw

Algemeen

 • Logo organisatie kan nu getoond worden na het inloggen in MeXtra. Tevens de mogelijkheid om het eigen logo ook in de PDF's te tonen.

  • Als u van deze mogelijk gebruik wilt maken stuur dan een hoog kwaliteit logo (liefst in .EPS of.AI formaat) naar helpdesk@mextra.nl

Vragenformulier

 • 1e iteratie van deze nieuwe module. Hierin zijn formulieren te maken waar niet alleen tekst als antwoord gegeven kan worden maar ook een keuze of meerkeuze antwoord gegeven kan worden.

  • De tekstantwoorden worden automatisch na 2 seconden inactiviteit opgeslagen.

  • De automatisch opgeslagen antwoorden worden als concept opgeslagen, om deze antwoorden definitief te maken klikt op de knop 'Maak Definitief'.

  • Het is mogelijk om het concept te verwijderen m.b.v. de knop 'Concept Verwijderen'.

  • Vragen kunnen een helptekst krijgen.

  • Het gehele formulier kan tevens voorzien worden van een introductietekst.

Personalia

 • Generiek tekst onderdeel toegevoegd dat een willekeurige titel kan krijgen. Elke organisatie kan hierin dus zelf specifieke content vullen.

 

Wat is aangepast/opgelost/verbeterd

 

Printmodule

 • De checkboxen in de Print module staan nu standaard uit

 • De PDF export knoppen in de CarePlan module worden nu niet meer getoond voor de organisatie Dichterbij-STEVIG.

 • Vreemde tekens worden nu goed weergegeven

 • Titelpagina aangepast voor Driestroom

 

Juridische Status

 • In de module Juridische Status is  het nu mogelijk de optie 'geen' te selecteren in de categorie 'Aard Delict'

 

Personalia

 • Gezinsvoogd, Politie en School toegevoegd onder hulpverleners.

 • Ouders toegevoegd onder contacten.

 

Ondersteuningsplan

 • Als gebruikt wordt gemaakt van de GAS score is het niet meer mogelijk om lege items op te slaan. Dit zorgde voor het niet tonen van de grafiek in de module Evaluatie.

 • Bij een interventie wordt bij de te selecteren dagen de volgende tekst getoond om meer duidelijkheid te geven: De dagen die u hier selecteert, zijn de dagen waarop u op dit onderdeel kunt rapporteren.

 • Bug opgelost die in Internet Explorer 11 voor problemen zorgde.

 • Als onderdelen van het ondersteuningsplan niet ingevuld zijn krijgt u een melding bij het activeren van het plan, deze onderdelen worden nu in rood weergegeven zodat u sneller ziet waar u nog tekst toe moet voegen.

 

Dagrapportage

 • GAS score wordt nu getoond incl. de beschrijving zodat het ook op een iPad makkelijker is om te zien wat je scoort.

 

Documenten

 • Sortering toegevoegd op alle kolommen. Klik op de kolom kop om die kolom te sorteren.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.