Volgen

Releasenotes v3.2.1.137

MeXtra Release note versie 3.2.1.137, d.d oplevering 19-08-2012

Wat is nieuw

 • Browsers hebben de optie dat ze de naam en het wachtwoord van een gebruiker op willen slaan. Op een PC waar meerdere mensen werken is dat een beveiligingslek. Die mogelijkheid hebben wij nu onderdrukt.
 • De eisen die aan een wachtwoord worden gesteld zijn opgeschroefd. een wachtwoord moet nu minimaal 6 tekens bevatten waarvan minimaal 1 hoofdletter en 1 getal.
 • Testversie https://test.mextra.nl is visueel anders ingesteld om duidelijk te maken dat het een testversie betreft.
 • Vernieuwing module Ondersteuningsplan.
  • Het gehele plan wordt in dezelfde pagina gemaakt. De verticale lijn waarin rechts het 'edit' gedeelte naar voren kwam is verdwenen.
  • De onderdelen die zijn aan te passen worden nu direct getoond in hetzelfde scherm.
  • De performance van de hele module is sterk verbeterd.
  • Onderdelen in het plan die normaliter aan te passen zijn worden nu voorzien van een slotje op het moment dat er op gerapporteerd is.
  • Om in de 'boom' van het ondersteuningsplan een subonderdeel toe te voegen gebruikt u nu de rechtermuisknop. Deze geeft precies aan wat u toe kunt voegen of verwijderen.
  • De begin- en einddatum, het type plan, eventuele opmerkingen en de ondertekening zijn nu ook direct te lezen zonder dat er eerst geklikt hoeft te worden.
  • De centrale Opslaan knop is verdwenen. Het ondersteuningsplan wordt nu telkens bij het toevoegen van een onderdeel opgeslagen om verder te kunnen gaan.
  • Als een CarePlan  de status actief krijgt wordt de startdatum automatisch gewijzigd in datum activatie. Als de eventuele startdatums van onderliggende onderdelen voor deze datum liggen, worden deze ook automatisch op de activatiedatum gezet.


Wat is opgelost

 • Als een ondersteuningsplan wordt gekopieerd heeft het nu ook een automatische looptijd van 1 jaar.
 • Actieve ondersteuningsplannen zijn niet meer te verwijderen.
 • De lengte van een sessie is verhoogd naar 60 minuten. Tevens wordt er nu een melding getoond wanneer de gebruiker 45 minuten inactief is geweest
 • Probleem opgelost in Algemene Rapportage waarbij in sommige gevallen de tekst niet werd opgeslagen.
 • Binnen de module Evaluatie kan nu ook worden opgeslagen als maar één van de tekstvakken is gevuld.
 • Diverse kleine bugfixes.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.